Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Stručná apologetika katolická pro učebné kursy měšťanských škol

Dvořák Xaver, 1922
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

3. (poslední české) nezměněné vyd., na titulním listu je chybně místo "měšťanských" uvedeno "občanských".