Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Praha doznívajícího baroka 1730 – 1740

Novotný Antonín, 1947
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha