Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z

Vasilikos Vasilis, 1970
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Jediné čes. vyd. Orig.: V Řecku, které směřovalo až k nacistické (t. j. národně socialistické) juntě, pochopitelně nemohl vyjít a postupně se objevoval v překladech z řeč. Světovou proslulost mu zajistil až stejnojmenný film z r. 1969.