Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Українська проблема

Хомишин Григорй, 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Ukrajinský problém je významné dílo ukrajinského řeckokatolického biskupa a mučedníka blahoslaveného Řehoře Chomyšina. Biskup bojoval proti ukrajinskému nacionalizmu a banderizmu.