Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jsoucnost Boží

Bošković Hijacint (Jacint) Ante, 1932
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Autor OP * 15. 4. 1900 Selca, Brač – Stari Grad, Hvar, † 26. 12. 1947). Orig.: Jsoucnost Bozi (podtitul O četvrtom dokazu sv. Tome Akvinskoga za postojanje Boga), 1930 a 1932. Knihovna Filosofické revue, sv. X.