Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do filosofie

Pecka Dominik, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

o autorovi srov. u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie