Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Filosofie jako lék. Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení.

Cardal Roman, 2019
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica