Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kněžský celibát. Tu es sacerdos in aeternum. (O kněžském celibátě.)

Beran Josef, 1941
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.