Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta k věčné lásce. Vybrané stati ze spisů mystiků a přátel Božích 14. století.

Stříž Antonín Ludvík (red., překl.), Denifle Heinrich Seuse (red.), 1939
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

2. vyd. (poprvé 1932). Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.