Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Anděl strážný. Časopis katolických dětí.

Mathon Placidus Johannes, Ambrož Vilém, Masák Emanuel, Pokorný Ferdinand, 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1882 až 1918, roku 1919 nevyšel kvůli Masarykovské revoluci (ale už r. 1929 preláti dětem do hlav vtloukali téměř svatého Masaryka – a ještě jim na něho otiskli básničku (titul č. 7 toho roku), v letech 1941 až 1944 vydávání přerušeno německou okupací, znovu obnoven 1945 a opět zastaven 1948 komunistickým režimem (toho roku vyšlo jen pět čísel). Podnázev je od r. 1945 Časopis katolických dětí.
V roč. 9899 chybí č. 3, opravu připravujeme.