Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dominikánská edice Krystal – její kompletní bibliografie (do r. 1949)

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

V bibliografii chybí ještě několik položek – jsou označeny ?; pokud by měl některý čtenář o pořadovém čísle některé z nich informaci, prosíme o její sdělení – děkujeme.
V edici vyšlo i několik soukromých bibliofilských brožur, charakterizujeme je jako Bibliofilie Krystal, sv., a vycházela zde i pojednání o jednotlivých světcích – tato sbírka Vítězové je zvlášť v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.