Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Demokracie a encykliky

Fuchs Alfréd, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Připojujeme Náboženství a politika. Fuchs Alfréd, 1925 – děkujeme čtenáři M. za OCR.