Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Křesťanský názor světový. Díl I. Rozumové základy víry. Díl II. Zjevení Boží.

Šmejkal Josef, 1914
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Sestavil Msgre. Šmejkal Josef (* 28. 11. 1867 Hluboká nad Vltavou, † 11. 5. 1938 Veselíčko u Tábora /Milevska?); Díl I. 1912.