Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 6.

Emmerick Anna Katharina, blahoslavená 2004, 1996
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Díl 5 vyšel poprvé r. 1882, potom 1899 (je uvedeno jako 4. vyd. – zařadíme na přání), 1928 (5. vyd.) a 1948 (uvedeno jako 1. vyd.). V novém režimu po ’89: 1993 (2. vyd.) a 2014 (1. vyd.). Do Knihovna jsme zařadili vyd. 1948.
Dále zařazujeme publikaci Život přesvaté Panny Marie. Dle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové. Brentano Clemens (red.), 1929: 1. vyd. 1912 a 1913, 1929 (uvedeno jako 1. vyd.) a opět 1929 (uvedeno jako 2. vyd. opr. a dopl.).