Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Paměti žamberské

Albert Eduard, Chotovský Karel, 1889
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)