Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

  1602 Paměti (Slavata, Vavák, ...)

  V oddělení: Dějiny našeho národa


  Zápisky Viléma Slavaty z let 1601 – 1603

  Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém (hrabě), Rezek Antonín, 1887


  Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, I. díl.

  Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém (hrabě), 1866

  (název pokračuje:) vládaře domu hradeckého, pána na Hradci Jindřichově, Stráži, Telči, Žirovnici a Mělníce, nejvyššího dědičného šenka království českého, císařův Ferdinanda II. a III. skutečného tajného rady a komorníka, rytíře Zlatého rouna (nar. 1. prosince 1572, zemř. 19. ledna 1652) od L. 1608 do 1619. K vydání upravil Josef Jireček.


  Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, II. díl.

  Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém (hrabě), 1868

  (název pokračuje:) vládaře domu Hradeckého, pána na Hradci Jindřichově, Stráži, Telči, Žirovnici a Mělnice, nejvyššího dědičného šenka království Českého, císařův Ferdinanda 2. a 3. skutečného tajného rady a komorníka, rytíře zlatého rouna (nar. 1. prosince 1572, zemř. 19. ledna 1652), 1611, 1615, 1617 – 1619. K vydání upravil Josef Jireček.


  Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 1. (1526 – 1607).

  Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1879

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 18.


  Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 2. (1608 – 1624).

  Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1879

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 19.


  Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 3. (1625 – 1715) i s dodatky.

  Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1880

  Dědictví sv. Prokopa, sv. 20.


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha první. Rok 1770 – 1783. Část I. 1770 – 1780. Část II. 1981 – 1783.

  Vavák František Jan, 1908

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 95 (Část I., vyd. 1907). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 99 (Část II.).


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha druhá. Rok 1784 – 1790. Část I. 1784 – 1786. Část II. 1787 – 1790.

  Vavák František Jan, 1912

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 111 (Část I., vyd. 1910). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 119 (Část II.).


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha třetí. Rok 1791 – 1801. Část I. 1791 – 1794. Část II. 1795 – 1797. Část III. 1798 – 1801. Část IV. 1801 a dodatky.

  Vavák František Jan, 1924

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 133 (Část I., vyd. 1915). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 136 (Část II., vyd. 1916). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 143 (Část III., vyd. 1918). Pozn.: Část II. byla roku 1916 vytištěna s chybným stránkováním – čísla stránek 93 až 96 chybějí, text je však úplný.


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha čtvrtá. Rok 1802 – 1806

  Vavák František Jan, 1936

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 184.


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha pátá. Rok 1807 – srpen 1810

  Vavák František Jan, 1938

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 181.


  Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha šestá a sedmá. Rok 1810 – 1816

  Vavák František Jan, 2009


  Paměti panství Veverského

  Eichler Karel, 1891

  Připojujeme, díky laskavému autorskému dovolení, úvodní text z nového vyd., obsahující bibliografii P. Eichlera. Definitivní versi připravujeme – bude obsahovat ještě několik desítek dobových kreseb a fotogafií.


  Paměti panství a farní osady Budenické

  Komárek František, 1911


  Paměti újezdu Polického čili nynějších panství Polického a Broumovského až do začátku Husitské války

  Tomek Václav Vladivoj, 1857


  Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných

  Prasek Vincenc, 1882


  Paměti žamberské

  Albert Eduard, Chotovský Karel, 1889