Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1499 Dokumenty sněmů církevních

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa

Lenz Antonín, 1896

Napsal na základě spisů Viklifových P. prof. ThDr. Lenz Antonín.


Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis cum patrum subscriptionibus

sněm, 1887

Připojujeme (v dokonalém textovém tvaru) publikaci Dokumenty tridentského koncilu, latinský text a překlad do češtiny (z latinského originálu přeložil P. Hrdina Ignác Antonín O. Praem.), 2015, kterou je však s ohledem na nakladatelská práva přísně zakázáno jakkoliv zveřejnit.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • Trid1Snem1712-r0.pdf, 22.1 MB    
  • Trid1Snem1877-r0.pdf, 7.4 MB    

Snem v Tridente. K štvrtej storočnici

Špirko Jozef, 1947


Constitutiones dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae atque illustratae

Granderath Theodor, 1892

Vážnějším zájemcům můžeme poslat i sken VatiSnem1892a-text.pdf jiného exempláře této knihy, který je zřetelnější, ale má nepatrně horsí OCR.


Acta et decreta Sacrosancti et Oecumenici Consilii Vaticani die 8. decembris 1869 a SS. D. N. Pio P. IX. inchoati

sněm, 1871