Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1203 Škola alexandrijská a její žáci

V oddělení: Patrologie a patristika


Život svatého otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svatý otec Athanáš, arcibiskup alexandrijský

Athanasios (svatý), 1928

Svatý Atanáš napsal toto své nejznámější dílo v letech 356 až 362.


Život blahoslaveného Antona, opáta a pustovníka

Athanasios (svatý), Lucký Metod, 1950

(Vita beati Antonii Abbatis)


Desatero knih Historie církevní od Eusebia

Eusebios o Kaisareios, 1855

(název pokračuje:), příjmením Pamfili, onda cesarejského biskupa, řeckým jazykem sepsané, potom od Jana Kocína z Kocinétu, předního písaře radního v Menším městě pražském, z řeči latinské v českou přeložené, nyní od Jana Ev. Krbce, kněze církevního, s řeckým čtením srovnané, na mnoze opravené, příhodnými výklady i novým letopočtem opatřené a znova na světlo vydané.


Sv. Makaria Aegyptského Padesát homilií duchovních

Makarios o Aigyptios (svatý), Bauer František Saleský, 1878

Přeložil P. Vlček Jan B. Josef, k tisku upravil a úvodem jakož i summariemi a ukazatelem opatřil Jeho Eminence prof. ThDr. František Saleský Bauer. Dědictví sv. Prokopa, sv. 16.