Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 07

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0702 Učebnice a příručky jednotlivých oborů

V oddělení: Pastýřské bohosloví


Příručka pro duchovní cvičení

Braito Silvestr Maria Josef, 1940

3. vyd. Poprvé 1935, 2. vyd. rovněž 1940. Ohledně autorství: Sestavili a vydali redaktoři revue "Na hlubinu" pro své exercitanty. A vedoucím redaktorem této revue byl po celou dobu právě uvedený otec dominikán. Dominikánská edice Krystal, sv. ?.


Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo.

Pauly Jan Křtitel, 1940

Text ve zveřejněném výtisku je místy podtrháván tužkou. Pokud by chtěl někdo pomoci převedením knihy do tvaru OCR, pošleme mu krome 300 dpi ještě jiný sken, a to první poloviny knihy, kde podtrhávání není.


Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

Pauly Jan Křtitel, 1911

Za spolupracovnictví odborných lékařů upravil Msgre. Jan Pauly, mučedník německé totality. Němci ho v roce 1942 spolu s dalšími kněžími internovali ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde 20. 12. 1944 nelidskému trýznění podlehl.