Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0510 7. a 10. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Sociální vyznání viny

Mäder Robert, 1937


Lichva a úrok ve světle mravouky katolické

Vřešťál Antonín, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 13.