Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0401 Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

V oddělení: Filosofie


Řád života. Glosy k praktické filosofii.

Vodička Timotheus, 1944

Dominikánská edice Krystal, sv. 67.


Filosofie. (Kurs aristotelsko-tomistické filosofie.)

Skácel Miloslav, 1969

JUDr. Miloslav Skácel (* 20. 12. 1914 Prostějov, † 8. 4. 1974 ?) byl mučedníkem komunistického režimu; odsouzen 4. 7. 1952 na 17 let, 1960 propuštěn na amnestii, ale dále sledován; na www.totalita.cz o tomto procesu není pojednáno. Kurs tedy směl spatřit světlo světa jen jako samizdat. Krátký životopis, ovšem opět bez popisu utrpení, kterému byl autor vystaven, je na https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/skclmi.html .
1 – Úvod do filosofie.
2 – Logika.
3 – Noetika.
4 – Ontologie.
5 – Kosmologie.
6 – Psychologie.
7 – Theodicea.
8 – Etika 1 a Etika 2.
9 – Církev po koncilu.


Základy vědecké filosofie

Skácel Miloslav, Skácel Jan Bernardin, 1945

Vyšlo podruhé 1948. Prof. PhDr. ThDr. Jan Bernardin Skácel OP (* 3. 4. 1884 Javoříčko na Moravě – † 2. 1. 1959 Litoměřice).


Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro filosofii. Všechna čísla, autorská bibliografie.

Habáň Metoděj Petr (red.), 1948

Úvodem: Filosofická revue 1929 – 1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Pavlincová Helena, 1994. Seznam článků toho kterého autora. Smutné je, že titul publikace není pravdivý (jako v mnoha dalších podobných polistopadových případech) – evokuje domněnku, že revue vycházela i pod německou okovanou botou. Nevycházela. Roku 1941 směla vyjít už jen dvě čísla – a pak až roku 1946 po porážce Německa (v rozhodující míře Rudou armádou). Autorka však neváhala do knihy zařadit podrobný Vorwort sic!).
V roč. 11 a 12, a stejně tak v roč. 16 přistoupil ještě Veselý Maria Jiří (red.), zřejmě kvůli nebezpečným poměrům, které v obou případech vyvrcholily zákazem vydávání.


Úvod do filosofie

Pecka Dominik, 1969

o autorovi srov. u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie


Úvod do filozofie pre VIII. triedu slovenských gymnázií.

Polakovič Štefan, 1943

Vyšlo celekm dvakrát – předtím 1941.


Scholastika a její úkoly v naší době. Zásadní poznámky k její charakteristice.

Ehrle Franz, 1937

Orig.: Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit . Grundsätzliche Bemerkungen zu ihrer Charakteristik. 2. rozmn. vyd. 1933.


Akta společnosti Tomáš Akvinského

Novák Lukáš, Cardal Roman, Sousedík Stanislav, 2006

Sborník vyšel pouze třikrát: 2002, 2004 a 2006.


Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý

Pospíšil Josef († 1926), 1913

V tomto svazku (označeném jako Druhé, rozmnožené vydání) je obsažena Materiální logika, Noetika a Všeobecná metafysika, které byly vydány r. 1883 – ve 2. vyd. upraveno, a navíc byla přidána Formální logika. Soubor PospisilFil1-300dpi-tisk.pdf, 875 MB poskytneme na vyžádání. K této knize připojujeme brožurku Josef Pospíšil, Vychodil Pavel Julius, 1928, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97. Vděčně za OCR.


Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Část druhá. Kosmologie se zvláštním zřetelem k moderním vědám přírodním

Pospíšil Josef († 1926), 1897

Část druhá (vlastně jde o díl druhý) je pokračování Dílu prvého, ve dvou oddílech: Oddíl 1 - po str. 592 (Atomismus, Materia a forma, Monismus, Darwinismus). Oddíl 2 - od s. 593 dále (Původ světa, Výtvar světa vůbec a naší země zvlášť, Zachovávání světa, O spolupůsobení Božském s fysickými činnostmi bytostí stvořených, Božská prozřetelnost, Účelnost v přírodě, O viditelných nadpřirozených zjevech v přírodě čili o zázracích, Křesťanský a materialisticko-pantheistický názor o světě, Doslov, Obsah, Rejstřík). Soubory PospisilFil2oddil1-300dpi-tisk.pdf, 709 MB, a PospisilFil2oddil2-300dpi-tisk.pdf, 768 MB poskytneme na vyžádání. Vděčně za OCR.


Propaedeutica philosophica-theologica

Egger Franciscus, 1912

Poslední, 7. vydání.


Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910


Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského

Hlavatý Václav, 1885

Dědictví sv. Prokopa, sv. 24 (spolu s: Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa. Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1885). P. PhDr. Hlavatý píše, že povzbuzen spisem P. J. Pospíšila († 1926) Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského „odhodlal se uveřejnit práci, jejíž části některé dříve v rukopisu choval.“ V úvodu lat.-čes. znení encykliky Lva XIII. o obnovení filosofie křesťanské v duchu sv. Tomáše Akvinského Aeterni Patris Unigenitus Filius.


Krasověda a obecná aesthetika. Apologie filosofie křesťanské. Logika kritická čili noetika. Metafysika o přírodě.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1910

I když části této knihy zdaleka nepokrývají Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie, přece jen je tu pojednáno o více oborech, a proto publikaci zařazujeme do pododdělení 0401.


Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1920


Filozofia

Beňo Ján Augustín, 1991

3. vyd. Jde o zkrácenou standardní učebnici tomismu – se všemi přednostmi a nedostatky, které tyto učebnice mají. Přednost: spolehlivé základní informace o nauce klasického realismu. Nedostatek: čtenář je tudíž správně informován o filosofii, ale filosofovat (dokazovat, tedy ne jen memorovat důkazy), při daném rozsahu (203 stran), se z knihy naučit nemůže. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.