Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0309 O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 (v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež) a Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1937 (v pododdělení 0502: Mravouka pro žactvo).


Život dítek Božích. Promluvy a úvahy o milosti posvěcující a pomáhající.

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928


Řeči o sedmeře darů Ducha sv.

Horský Rudolf, 1902


Dary Ducha Svatého. Podklad křesťanské mystiky – v Písmě, v Podání, v theologii.

Švach Prokop Karel, 1937

Dominikánská edice Krystal, sv. 30. Volně na internetu.


O Duchu svatém

Manning Henry Edward, 1931

Dominikánská edice Krystal, sv. 9.


Utěšitel nejlepší

Durych Jaroslav, 1932

Dominikánská edice Krystal, sv. 12.