Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0108 Biblické slovníky a atlasy

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia.

Rossum Willem Marinus van, Frey Giovanni Battista, 1927

Jde o vůbec 1. vyd. K autorství: Kard. Willem Marinus van Rossum, C. SS. R., jako předseda, a P. Giovanni Battista Frey, C. S. Sp., jako sekretáíř Papežské biblické komise. V daném roce se ale ve Vatikáně již etablovala Nová Vulgáta.


Malý atlas biblický

Blanda František Xaver, 1895

pomůcka ke studiu biblického země- a dějepisu / vyňata z díla "Stručný přehled starožitností biblických", jež napsal Xaver Blanda. Jediné vyd.


Příruční slovník biblický

Škrabal Pavel Vladimír, 1940

735 stran spolehlivého výkladu mnoha slov a textů Starého i Nového Zákona, na konci bohatý seznam literatury. Děkujeme čtenářům Š. a Ch. za vyřizování autorských práv, čímž bylo umožněno zveřejnění této knihy. Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.


Atlas biblicus

Hagen Martino, 1907

V naší Knihovně má čtenář v tomto oddělení k disposici Vulgátu a konkordanci k ní. Na řadě je doplnění posvátného textu o reálie. Světoznámý Atlas biblicus v návaznosti na pravopis Vulgáty čtenáře seznámi s příslušnou biblickou geografií – zeměpisná jména byla sice už v konkordanci; v Atlasu jsou ale znovu s odkazy na tu kterou mapu. Doplňujeme textovým pdf souborem téhož vydání staženým z archive.org – lze v něm textově hledat, na druhé straně jsou tu mapy méně zřetelné. Atlas má církevní schválení (později už nevyšel) a je věnován sv. Piu X. Dále sem připojujeme stejně rozvržený a známý Atlas Scripturae sacrae katolického kněze a biblisty Richarda von Riesse (1823 – 1898), vydaný naposledy r. 1924 (v knize ale není uvedeno církevní schválení), a Atlas geographiae biblicae addita brevi notitia regionum et locorum, autorem je Luigi Gramatica, vydaný toliko v r. 1921, stažený z archive.org. Tento obsahuje jen popis map a má církevní schválení.