Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0106 Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


Biblická encyklopédie čili Seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na zamenitější biblické osoby, města obyčeje atd.

Frencl Innocenc Antonín, 1866

(název pokračuje:): rukověť ku prospěchu kazatelů, katechetů a milovníka Písma svatého vůbec, sestavená a příslušnými oddíly a podíly opatřená a vydaná od Innocencia Antonína Frencla. Poslední, 3. vyd. (1. vyd. 1855, 2. vyd. 1859).


Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého

Merell Jan, 1960

V naší Knihovně nemůže chybět tato skvělá práce Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Poznamenejme jen, že českou slovní katolickou konkordanci Písma svarého dosud nemáme, i když by její strojové zpracování už nemělo být problémem. Jako text se nabízí právě Česká bible Hejčl-Sýkora. Námitka, že nejde o nejnovější hovorový jazyk, neobstojí: protestanti mají svou slovní konkordanci už od r. 1901, a pak v letech 1933, 1941, 1953, 1958 – 1963 (velká) a 1993 (vydaná Českou biblickou společností – dotovanou i katolíky); všechny podle kralické interpretace bible, takže příp. poukaz na ne úplně dnešní češtinu České bible působí úsměvně.


Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců

Vaněk František Bernard, 1939

Ovšem předchůdkyní Slov života a jejich inspirací byla tato snad ještě skvělejší Studnice, jejímž autorem je katolický kněz, umučený německými socialisty v Dachau roku 1943 ...


Concordantiarum universae scripturae sacrae

Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939

Nejprve je tu úvod a podrobné synoptické tabulky z dějin a místopisu Starého i Nového zákona; konkordance na informace v tabulkách často odkazuje. Hlavní text následuje, kvůli značnému rozsahu, v pěti částech: Část 1, a – demento; Část 2, demergo – gregatim; Část 3, gremium – negligo; Část 4, nego – Sarohen; Část 5, Saron – Zuzim. Za souborem se synoptickými tabulkami i za každou částí umísťujeme totéž ještě jednou, avšak v textovém tvaru a v nízkém rozlišením: tuto digitalizaci nabízí archive.org – jde o (textově shodné) vydání této konkordance z r. 1897.