Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Životopisy (separát z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5)

Podlaha Antonín, 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Celá Část 5 této bibliografie je zde v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury. Životopisné údaje může čtenář také hledat v předchozím díle Géniové Církve a vlasti, Petera Václav, Verner František, 2004.