Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duše veškerého apoštolátu

Chautard Jean-Baptiste, 1939
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Orig.: Ame de tout apostolat. V češtině čtyřikrát: 1927, 1939 (dvojí tisk: předložený běžný a bibliofilský – můžeme naskenovat), 1947 (můžeme naskenovat), 1997. V 1. vyd. je uvedeno, že bylo překládáno podle 18. franc. vyd.; přitom 17e édition vyšlo r. 1945 – v Církvi se v posledních dobách na přesnost někdy moc nehledí (zřejmě byly započítávány i různé dostisky). Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).