Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mše svatá v obrazech

Kulísek Petr Vojtěch (pseudonym Hilaris a též si říkal Petrus a Loučany), 1948
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky