Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Dětským duším

Tomíško Čeněk Maria, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly; 3. rozšířené vydání. Ve dvou částech: 1. Od začátku školního roku před postní dobu. 2. Od začátku postní doby do konce prázdnin + dodatek.