Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie.

Miklík Josef Konstantin, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence