Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes

Rahlfs Alfred, 1935
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030102: studijní text; řecký Starý zákon. Uveřejňujeme Septuagintu ze dvou důvodů: jednak starozákonní citace v Novém zákoně jsou z této knihy, jednak mnozí ji považují za inspirovanou. Ve dvou dílech, přičemž začínáme Obsahem obou dílů.