Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

První základy výchovy. Náboženská výchova dítěte ve věku předškolním.

Tomášek František, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Edice Jiskry, sv. 10.