Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Květy Mariiny

Verdaguer i Santaló Jacint, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

2. vyd. – 1. vyšlo r. 1906; z katalanštiny přeložil s úvodem a poznámkami P. Bouška Sigismund Ludvík OSB.