Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Přeložil Josef Florian, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.