Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví

Pešina Václav Michal (rytíř), 1841
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Del Silberta Johanna Petera. Kniha vyšla ještě trochu rozšířená r. 1859, nové vydácí (psané stejným písmem) zatím nemáme.