Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Zvláště dle Daniele Boniface Haneberga, prof. bohosloví v Mnichově O. S. B sestavil Jan Nepomucký Vojtěch Stárek.