Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Řeči liturgické čili Výklady o posvátných obřadech v Církvi katolické

Vohnout František X., 1885
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

(název pokračuje:) jež dle období roku církevního sestavil František X. Vohnout.