Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu

Samsour Josef, 1908
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

Příručka pro ústavy theologické a soukromé studium.