Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Hrst statí vychovatelských

Ježek Jan, 1914
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Hlasy Katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 3.