Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů.

Rohling Augustin, 1889
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Publikujeme s posudkem z ČKD 1889, č. 2, str. 122 – 123.