Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo.

Pauly Jan Křtitel, 1940
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

Text ve zveřejněném výtisku je místy podtrháván tužkou. Pokud by chtěl někdo pomoci převedením knihy do tvaru OCR, pošleme mu krome 300 dpi ještě jiný sken, a to první poloviny knihy, kde podtrhávání není.