Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických

Bilczewski Józef (svatý 2005), 1910
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 51. Z polského originálu podává ThDr. Tumpach Josef.