Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kláštery a jich význam v dějinách lidské vzdělanosti

Drbohlav Vincenc, 1901
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Dějiny pedagogiky a katechetiky