Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Lež a její druhy. O svědomí

Šulc František, 1920
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 8. přikázání Boží

Duchovní přednášky.