Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Snoubenci na katolickém farním úřadě

Černovský Ferdinand Bedřich, 1912
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

se zřetelem k novým nařízením a výnosům podává Th. Dr. Ferdinand Černovský