Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Naši řemeslníci, jejich život a sociální poměry.

Kachník Josef, 1912
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní