Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Liturgie

Schaller Marian, 1933
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 68.