Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II.

Skočdopole Antonín, 1891
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

Vydání 2., přeprac. a dopl. Členění: Sv. I. (1: Kniha I. a II.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 30. Sv. II. (2-1: Kniha III. a IV., 2-2: Kniha V. a VI.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 31.