Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dominikánská edice Krystal, sv. 68. Za OCR děkujeme čtenáři M. M.