Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

česká sekce diecesního komitétu České Budějovice – všechny svazky.

Vedral Václav Petr, 1907
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

K autorství: sekretář komitétu. Vydávání bylo ukončeno 1920. Zbrojnice katolická – takto se měly jmenovat spisy vydávané touto sekcí, ovšem pod názvem Zbrojnice … vyšla jen první tři čísla.
1907-1 Dvojí Josef v Zbrojnice katolická Vydání Třetí opravené vydání.
1907-2 Svatek Fr (vydavatel a zodpov. redaktor) v Zbrojnice katolická. II., Manifestační sjezd jihočeských katolíků dne 29. září 1907 v Č. Budějovicích
1908-3 Brožek Josef Bojem k vítězství.
1908-4 P. Klášterní zločiny ve světle pravdy
1908-5 Slavík Karel, Grossmannová Brodská Šest jubilejí v roce 1908
1908-6 Semecký Čeněk Zbrojnice katolická. III, Může-li katolický rolník býti členem strany agrární? (na základě činnosti agrárních předáků a jejich tisku)
1909-7 Malý František Nevěrecké proudy v českém hasičstvu
1910-08 Hitze Franz, Voňavka Josef Bon. Dělnická otázka a snahy o její rozřešení (na rakouské poměry)
1910-9 Dvojí Josef, Slavík K. zodp. redaktor Rukověť křesťanského socialismu : Politické úvahy sociální
1911-10 Mariánský Klemens Svatý Václav a jeho význam pro český národ
1912-11 Slavík Karel Průvody s Velebnou Svátostí (eucharistické) v Lurdech o první české pouti Lurdské ve dnech 2.-5. září 1903
1913-12 Šulc František Věda a víra : na IV. sociálním a řečnickém kursu v Čes. Budějovicích dne 6. ledna 1913
1914-13 Lavorini Tomáš Pohřbívati či spalovati mrtvoly : časová úvaha proti krematistům
1914-14 Šmejkal Josef Světová válka ve světle pravdy ,Vydání 2.
1915-15 Šanda Jan Nepomuk Boží bojovníci : básně 1915
1915-16 Slavík Karel Modlitbová výprava křížová za vítězství a mír pod ochranou Matky Boží, Vydání 2.
1915-17 Schneider Karel O příčinách nakažlivých chorob, zvláště válečných a o prostředcích, jakými se jich můžeme chrániti
1916-18 Králíček Ivan Jak zachráníte svoje miláčky v poli válečném před zkázou mravní i tělesnou? Choratsky; přeložil Jan Žahourek
1920-19 Čech Václav, Slavík K. (zodpovědný redaktor) Ústavní převrat v Čechách