Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Apoštol a divoké kachny a jiné eseje. Nekončívá to dobře, někdy krvavě.

Chesterton Gilbert Keith, Schneider Jan, 2016
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Orig.: THE APOSTLE AND THE WILD DUCKS AND OTHER ESSAYS, poprvé 1908. Pasáž otyranii a tyranech použil ve své glose 2022 Jan Schneider, nositel státního vyznamenáni medaile Za zásluhy o stát 2019, kterou připojujeme.